Editat: 22 aprilie 2024

1. Informații generale

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin cu sediul în strada Alexandru Cel Bun 21 Basov / cal. Bucuresti 76 Brasov, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.irinamanu.com

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificata și completata, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor avand ca scopuri:

 • trimiterea de materiale informative;
 • oferire de reclame în sistem propriu 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator și sunt comunicate numai persoanele vizate sau persoanelor fizice sau juridice care le prelucrează în numele operatorului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, fiecare Utilizator are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care le privesc și sa solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți client al site-ului www.irinamanu.com,  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul www.irinamanu.com, de exemplu   comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră în cadrul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

2.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, www.irinamanu.comm va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

3. Scopurile și temeiurile ale prelucrării

3.1. Dacă sunteți client al site-ului, www.irinamanu.com prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și www.irinamanu.com

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de www.irinamanu.com, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, www.irinamanu.com prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin, de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină acest site în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • Pentru administrarea site-ului;
 • În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin prin intermediul site-ului www.irinamanu.com
 • Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană, la cererea expresa în cazuri juridice excepționale.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin, conform celor descrise în prezentul document;
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • În orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim a Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Tiurin Irina – Asistent Medical Generalist / Societate Civila Profesionala de Psihologie Paraschivoiu si Tiurin> poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • În orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@irinamanu.com

 

Pin It on Pinterest

Sari la conținut